Hoe gaat ’s Jongers Oude Metalen te werk bij het recycleren en inzamelen van uw oude metalen?

Bij kleine hoeveelheden:

  1. Rijd naar de tweede poort van het magazijn
  2. Laad uw oude metalen in een kruiwagen en laat ze binnen wegen.

Wat mag u niet binnenbrengen?

Bij grote hoeveelheden:

  1. Rijd op de weegbrug en blijf in uw wagen zitten.
  2. U krijgt een teken dat u de weegbrug mag verlaten.
  3. Rijd tot de voorziene plaats en laad uw metalen uit.
  4. Ook non-ferrometalen bij? Bied ze aan bij de tweede poort.
  5. Rijd leeg terug naar de weegbrug en blijf in uw wagen zitten.
  6. U krijgt een teken dat u de wagen aan de kant mag plaatsen.
  7. Kom het kantoor binnen voor de afrekening.